Endmill sẽ hỗ trợ Quý khách hàng mở tờ khai 1 đầu xuất là 0% với những Quý khách hàng tại các khu công nghiệp và khu chế xuất với đơn hàng từ 10 triệu đồng