Chất khử ion (RESIN) cho máy cắt dây EDM- HẠT ION EDM

Hạt trao đổi ion EDM
1 bịch = 5 lít ~ 3.8kg
1 thùng = 25 lít ~ 19kg

0987 789 128