Nắp chụp nước cho máy cắt dây F212 6.5mm dùng cho máy cắt dây EDM

0987 789 128