Bánh xe dẫn dây máy cắt dây F127 dùng cho máy cắt dây EDM

0987 789 128