Nắp chụp nước cho máy cắt dây F125/1.5 dùng cho máy cắt dây EDM

0987 789 128