Miếng tiếp điện N007 (22*8.2*16mm) – ENDMILL

0987 789 128